Rekrutacja do projektu dla osób fizycznych


Dokument niezbędne do rekrutacji oraz regulamin dostępne są poniżej:

 

 

Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście w  biurze projektu w Skwierzynie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego