Odwołana III edycja szkoleń dla os. prawnych

Informujemy, że III edycja szkoleń dla osób prawnych została odwołana z powodu niewystarczajacej ilości uczestników.

O nowym naborze zostana Państwo poinformowani.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego