Wyniki Komisji Oceny Biznesplanów

Szanowni Państwo przedstawiamy wyniki KOB:

POMOC- uzyskana ilość pkt. 70
Odkrywamy Lubuskie- uzyskana ilość pkt. 64,5 
Winda-2- uzyskana ilość pkt.62
BOA- uzyskana ilość pkt.65

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego